ค้นหา

 
Found: 500

お知らせ 2021年11月1日以降のタイ渡航について

2021年11月1日以降にタイ渡航予定の方に対して、タイ王国外務省はタイ入国申請の新規システム「Thailand Pass( tp.consular.go.th )」の運用を開始致します。 1. 2021年11月1日以前または以降にタイ渡航予定の方で既にCOEを受領した方は、新規システムのThailand Passにて再登録する必要はなく、発行済のCOEを使用して入国することが可能です。 ...

Special Tourist Visa 【STV】

... Tourist Visa 【STV】 ※ STV programme is extended until 30 September 2022.   ※Qualifications and Required Documents during the Period of COVID – 19 Outbreak※ Applicants’ Qualifications    · Not prohibited from entering Thailand in accordance to the Immigration Act B.E. 2522 (1979). · No criminal records in Thailand and Japan or the country of the applicant’s nationality. · No prohibitive diseases as indicated by the Ministerial Regulation No. 14 (B.E. 2535) such ...
25/10/2021

COE application system will be replaced with Thailand Pass system

From 1 November 2021, current COE application system will be replaced with Thailand Pass system. The processing time for Thailand Pass application is at least 7 days before departure. Travelers who wish to enter Thailand between 1-10 November 2021 are advised to apply for COE with one-night stay and travel insurance of USD ...
COE
25/10/2021

COE申請システムに代わり「Thailand Pass」システムにてタイ渡航の登録受付

2021年11月1日より現COE申請システムに代わり「Thailand Pass」システムにてタイ渡航の登録受付を開始致します。 ただし、Thailand Passでの承認手続きには 7 日間前後要しますので、2021年11月1日~10日にタイへご渡航予定の方で、COE発行をご希望の方は、現COE申請システムにて2021年10月27日までにご登録下さい。 ...
COE
25/10/2021

The Ambassador of Thailand to Japan hosted a dinner in honour of high-level executives from the Ministry of Foreign Affairs of Japan

On 21 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, hosted a dinner in honour of Mr. KANO Takehiro, Director-General of the Department of Southeast and Southwest Asian Affairs, and Mr. KOBAYASHI Kenichi, former Director-General of the Department of Southeast and Southwest Asian Affairs ...
25/10/2021

The wreath-laying and religious ceremony on the occasion of King Chulalongkorn Memorial Day

On 23 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, presided over the wreath-laying and religious ceremony on the occasion of King Chulalongkorn Memorial Day at Nittaiji Temple, Nagoya City, Aichi Prefecture. Mr. Krit Tankanarat, Consul-General of Thailand in Osaka, Mr. Sorut Sukthaworn,...

Ambassador and Team Thailand met with the Executives of Toyota Motor Corporation

On 22 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun - Ambassador of Thailand to Japan, Mr. Krit Tankanarat - Consul-General of Thailand to Osaka, together with Ms. Kanokporn Chotipal - Minister (Economic and Investment), Mr. Baworn Sattayawuthiphong - Minister Counsellor (Industry), and the officials from the Royal Thai ...
22/10/2021

The Grand Tour That Saved a Nation: King Chulalongkorn’s European Sojourn as a Lesson in Soft Power

... Getting a lot of “likes” reflects a country’s relative standing or ranking on the world stage and this is an incredibly valuable asset. In fact, governments spend millions of dollars on nation branding to manage and improve its image. Today, Thailand performs rather well on the soft power scale, coming in at number 33 out of 100 nations surveyed by Global Soft Power Index 2021. But what is perhaps more remarkable is that this concept of soft power had much earlier applications in Thailand,...
21/10/2021

Ambassador Singtong attended Japan-Thailand Cultural Fair in Kyoto.

On 17 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, participated in Japan-Thailand Cultural Fair in Kyoto which was organised by Japan-Thailand Education Exchange Society (JTEES). He gave a talk on a topic “Ambassador’s views on Thailand-Japan’s relations” and shared his memorable ...
18/10/2021

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan-Thailand Cultural Fair ที่จังหวัดเกียวโต

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมงาน Japan-Thailand Cultural Fair ที่จังหวัดเกียวโต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 50 Next
  relevance date