ค้นหา

 
Found: 500

The Royal Thai Embassy in Tokyo organised ceremonies and activities on the auspicious occasion of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday Anniversary

On 3 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the ceremony to celebrate Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s birthday anniversary at the Royal Thai Embassy in Tokyo. Heads of Offices and officials of Team Thailand in Japan and their spouses, as well as the Thai citizens living in Japan, in total around 100 persons, On 3 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the ceremony to celebrate Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s ...

The Ambassador made a Toast Speech for the Farewell of former Chairman and CEO of JETRO

... Bansarn Bunnag made a Toast Speech for the Farewell of former Chairman and CEO of JETRO, Mr. Hiroyuki Ishige and welcome Mr. Nobuyuki Sasaki, as a New Chairman and CEO of JETRO. The Ambassador mentioned that Japan has firmly remained the best friend of Thailand and most significant partners in all aspects. This would not have been possible without the support from JETRO.
JETRO
03/06/2019

デジタル経済社会大臣と大使が第25回国際交流会議 アジアの未来に出席

... 2019年5月30日、ピチェット・ドゥロンカウェロートデジタル経済社会大臣とバンサーン・ブンナーク大使は、日本経済新聞社の招待を受け、第25回国際交流会議アジアの未来で開催された晩餐会に出席しました。晩餐会では、安倍晋三内閣総理大臣による演説が行われました。2019年5月31日、デジタル経済社会大臣は、日経フォーラムで「Digital ASEAN & the Future of Digital Thailand」というテーマで講演をしました。大臣は、この講演でデジタル時代に対応できるような法制度の整備、7県内のスマートシティ建設、タイ国内すべての市町村にハイスピードインターネット接続サービスの提供やデジタル外交など、タイのデジタル化開発について強調しました。また、日経フォーラムは、新興国の指導者にとって政治経済における国家ビジョンを示す重要な舞台となっています。今年は、マレーシアの首相、バングラデシュの首相、カンボジアの首相、ラオスの首相、フィリピンの大統領などが講演をしました。
NIKKEI
31/05/2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้อ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล อาทิ การออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัล ...
30/05/2019

Executives from Faculty of Economics, Chulalongkorn University and MRA Foundation visited the Embassy

... students from of Faculty of Economics, Chulalongkorn University, along with Professor and students from Chuo University, Saitama University and Executives from MRA Foundation, paid a courtesy call on the Ambassador. The Ambassador also gave a lecture on Thailand- Japan Relation in every aspect to the delegation. Faculty of Economic, Chulalongkorn University with the cooperation of MRA Foundation and Off-Campus Activities in Japan organize the field trip and Student Exchange Program during 22-31 May ...

Mayor of Kawagoe City, the Community of Thai People in Saitama and Olympicofficers paid a courtesy call on Ambassador

... activities and preparing a training camp for Thai karate athletes who will be coming for training before Tokyo Olympic 2020. Moreover, the guests took this chance to sign book of condolence for General Prem Tinsulanonda, President of the Privy Council of Thailand, who just passed away on 26 May 2019.

Ambassador and government officials expressed the condolences over the demise of General Prem Tinsulanonda, President of the Privy Council and Statesman of Thailand

... Ambassador BansarnBunnag presided over a meeting among the Royal Thai Embassy’s government officials. In this occasion, the officials expressed their condolences over the demise of General Prem Tinsulanonda, President of the Privy Council and Statesman of Thailand, who passed away on 26 May 2019 at the age of 98 On 27 May 2019, H.E. Ambassador BansarnBunnag presided over a meeting among the Royal Thai Embassy’s government officials. In this occasion, the officials expressed their condolences over ...
27/05/2019

Trophy ceremony of Sumo competition, May 2019, first of the new Reiwa era

On 26 May 2019, Group Captain Tanasak Boonthanom, Defence and Air Attache, as a representative of Ambassador Bansarn Bunnag participated in trophy ceremony of Japan-Thailand Relations Sumo competition of May 2019, On 26 May 2019, Group Captain Tanasak Boonthanom, Defence and Air Attache, as a representative of Ambassador Bansarn Bunnag participated in trophy ceremony of Japan-Thailand Relations Sumo competition ...
sumo May
26/05/2019

Executives from Komeri paid a courtesy call on the Ambassador

On 24 May 2019, Mr. Yuichiro Sasage, President and CEO of Komeri, along with Mr. Tadashi Tanabe, Foreign Business Committee, paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to discuss about business opportunities in Thailand. Mr. Sarig Ubolban, Minister Counsellor (Commercial) also joined in the conversation. On 24 May 2019, Mr. Yuichiro Sasage, President and CEO of Komeri, along with Mr. Tadashi Tanabe, Foreign Business Committee, paid a courtesy call on Ambassador ...
Komeri
24/05/2019
Pages: Prev. 1 ... 46 47 48 49 50
  relevance date