ค้นหา

 
Found: 20

How to schedule your Visa Appointment Booking Online (VABO) ?

... using this service. Fill in the appointment form. The applicant's name must match exactly the name in your passport. If the name on the appointment schedule does not match the name in your passport, your visa application will be rejected and the new VABO must be made. Please check spellings and the information required. After filling in all fields, click "submit request." Print the VABO confirmation receipt. Confirmation receipt will be sent to e-mail addressed you have provided. Present ...
31/10/2012

From 1 November 2012, the Royal Thai Embassy will start accepting VABO

From 1 December 2012, the Royal Thai Embassy in Tokyo will introduce the Visa Appointment Booking Online (VABO) to facilitate the visa application for those who wish to travel to Thailand. ANNOUCEMENT From 1 December 2012, the Royal Thai Embassy in Tokyo will introduce the Visa Appointment Booking Online (VABO) to facilitate the visa application for those ...
09/10/2012

Resumption of Visa Appointment Booking Online (VABO) service

The consular Section now resumes its Visa Appointment Booking Online (VABO) service to the public. Visa applicant can book a visa appointment online starting from 13 May 2013 onwards. The consular Section now resumes its Visa Appointment Booking Online (VABO) service to the public. Visa applicant can book a visa appointment ...
15/10/2012

ビザ申請オンライン事前予約(VABO)の方法

... 申請者の氏名はパスポートの氏名と正確に合っていなくてはなりません。もし予約表の      氏名とパスポートの氏名が合っていない場合、ビザの申請は拒否され、新規の予約      (VABO)をしなければなりません。代理申請の場合は、代理申請者名ではなく、申請者の      名前で予約してください。 4.   綴りと必要事項を確認して下さい。 5.   全ての項目を記入した後、“送信”をクリックして下さい。 ...
22/12/2020

ビザの代理申請の変更について

... を発行し、委任者・受任者ともに顔写真付きの身分証明書のコピーを添付すること *大使館は申請者に対し面接を要求することがある。 **書類不備や必要書類が揃っていない場合など、大使館は本人申請を要求することがある。 **VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)は、各申請者名での予約が必要。 ***申請者が10名以上の場合は、FAX(03-5789-2428)にてご相談の上、申請してください。 ****上記の内容は、予告なしで変更する場合があります。
16/06/2016

Thailand Pass Application for "Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand" from 1 November 2021

... P ermit to entry Thailand . If you do not have either a valid D iplomatic / O fficial V isa or a valid R e- E ntry P ermit, please make a VISA appointment online and check the required documents on the website below. VISA appointment: http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/index.php/tokyo-apply   Please refer to required documents for diplomatic/ official visa at: http://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/9328/   *After an appropriate visa is approved, the passport shall be returned by post or can ...
02/04/2021

新型コロナウィルス感染拡大防止対策におけるビザ申請情報について(2020.12.3時点)

... の発表を必ずご確認ください。(在大阪タイ総領事館、在福岡タイ総領事館、タイ王国名古屋名誉総領事館では、申請可能なビザの種類や申請に要する日数、また受領の仕方は各申請場所によって異なります。 ビザ申請オンライン事前予約(VABO) にてご確認ください。) [目次] 【申請時の留意事項(必ずお読みください。)】 【申請方法と事前予約について】 【申請に要する日数・受領の仕方】 【申請可能なビザのタイプ】 ...
29/07/2021

新型コロナウィルス感染拡大防止対策におけるビザ申請情報について(2021.1.8時点)

... までにビザ申請を行うことをお勧めします。在大阪タイ総領事館、在福岡タイ総領事館では、申請可能なビザの種類や申請に要する日数、また受領の仕方は各申請場所によって異なります。 各申請場所にご確認ください。 (ビザ申請オンライン事前予約(VABO) 【目次】 【申請時の留意事項(必ずお読みください。)】 【申請方法と事前予約について】 【申請に要する日数・受領の仕方】 【申請可能なビザのタイプ】 【申請料金・ビザの有効期限・滞在可能期間 等】 ...
21/10/2021

Guidelines for applying a visa during the periods of COVID - 19

... all types of visa , please read carefully the Embassy's announcement at  http://site.thaiembassy.jp/en/news/announcement/ · A valid re-entry permit holder does not need to submit a visa application . · Please make visa appointments via http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/ · For application of visa at the Royal Thai Consulate - General in Osaka, please check further information at  https://fukuoka.thaiembassy.org/en/index · For application of visa at the Royal Thai Consulate - General in ...
04/12/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
17/08/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date