ค้นหา

 
Found: 21

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

...  - ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการรับรองเอกสาร (นินโช) โปรดลงทะเบียนนัดหมายได้ตาม url ด้านล่าง    http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/ สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 090-8849-7785 ...
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date