ค้นหา

 
Found: 20

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
18/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
16/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา ( Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่  vabo.thaiembassy.jp ) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...

認証

申請希望の方は、以下のURLより予約をしてください http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/ 認証とは? 日本の公的機関が発行した書類、または公証人役場で認証を受けた書類をタイへ持ち込む場合に、 在京タイ王国大使館で書類の認証が必要な場合があります。  ...
11/06/2020

領事業務と 新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... ただし、上記の事前オンライン予約が行えない方に対し、午前9時より整理券をお配り致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2. ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/ )にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。2021年10月1日より、オンアライバルビザの発給が再開します。 ...
30/09/2021

在東京タイ王国大使館 領事業務と新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... 尚、上記の事前オンライン予約が行えない方で、緊急性がある方に対し、午前9時より1日10人限定で整理券を配布致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2.​ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム (https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/)にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も ...
21/01/2022

在東京タイ王国大使館 東京都の緊急事態宣言発令中の領事業務に関するお知らせ

... タイ国民身分登録証 http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/ 2. 外国籍者のタイ入国のための査証及び入国許可書(COE)について 外国籍者の査証申請ご希望の方は、査証申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ) にて、 事前予約が必要です 。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類の査証申請を受付けております。また、査証免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。ただし、オンアライバルビザの入国は未だ許可されておりません。 ...
11/07/2021

Announcement on working hours of the consular services starting on 21 January 2022

..., and reserves the rights to refuse service to the applicant who does not submit the queue card within the specified time. 2. For visa application , kindly be advised to make an online appointment in advance via the Visa Appointment Booking Online (VABO) system ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ). Currently, the Royal Thai Embassy accepts all types of visa applications, the same as before the declaration of state of emergency in Thailand. Moreover, Visa Exemption scheme has also ...

Announcement on working hours of the consular services starting on 1 October 2021

... appointment in advance, and reserves the rights to refuse service to the applicant who does not submit the queue card within the specified time. 2. For visa application, please make an online appointment in advance via the Visa Appointment Booking Online (VABO) system ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ). Currently, the Royal Thai Embassy accepts all types of visa applications. Moreover, Visa Exemption scheme has also been available since 22 December 2020 and Visa on Arrival (VOA) will be ...
30/09/2021

คำแนะนำการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ขอรับรองเอกสาร (นินโช) ต้องทำอย่างไร? ตอบ: ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอรับรองเอกสาร (นินโช) ได้ที่ http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/ 5. ถาม: ต้องการทำหนังสือเดินทาง ต้องทำอย่างไร? ตอบ:ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า ...
01/11/2020
Pages: Prev. 1 2
  relevance date