ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — service [x]

在東京タイ王国大使館 領事業務と新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... タイ国籍の方でパスポート、タイ国民身分登録証、戸籍関係の申請をご希望の方は、事前のオンライン予約が必要となります。ご予約や申請に関する詳細は、下記の URL よりご確 認下さい。 パスポート  https://site.thaiembassy.jp/jp/services/passport/ 認証/戸籍 ​​​ https://site.thaiembassy.jp/jp/services/legalization/ タイ国民身分登録証 ​ https://site.thaiembassy.jp/jp/services/id-card/ 事前にオンライン予約をした方は、予約をした日時に申請にお越しください。尚、急を要さない申請の方は、現在の新型コロナウィルスの感染状況が改善されるまで申請をお控えいただきますよう願い申し上げます。 尚、上記の事前オンライン予約が行えない方で、緊急性がある方に対し、午前9時より1日10人限定で整理券を配布致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2.​ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム (https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/)にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も ...
21/01/2022

Announcement on working hours of the consular services starting on 21 January 2022

... The applicant can submit the card in order to receive a consular service within the specified time. The Embassy will provide services by giving the priority to the applicants who make an online appointment in advance, and reserves the rights to refuse service to the applicant who does not submit the queue card within the specified time. 2. For visa application , kindly be advised to make an online appointment in advance via the Visa Appointment Booking Online (VABO) system ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ). Currently, the Royal Thai Embassy accepts all types of visa applications, the same as before the declaration of state of emergency in Thailand. Moreover, Visa Exemption scheme has also ...

領事業務と 新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... 。ご予約や申請に関する詳細は、下記のURLよりご確認下さい。 パスポート http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/ 認証/戸籍  http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/ タイ国民身分登録証  http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/ ただし、上記の事前オンライン予約が行えない方に対し、午前9時より整理券をお配り致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2. ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/ )にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。2021年10月1日より、オンアライバルビザの発給が再開します。 ...
30/09/2021

Announcement on working hours of the consular services starting on 1 October 2021

... The applicant can submit the card in order to receive a consular service within the specified time. The Embassy will provide service by giving the priority to the applicants who make an online appointment in advance, and reserves the rights to refuse service to the applicant who does not submit the queue card within the specified time. 2. For visa application, please make an online appointment in advance via the Visa Appointment Booking Online (VABO) system ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ). Currently, the Royal Thai Embassy accepts all types of visa applications. Moreover, Visa Exemption scheme has also been available since 22 December 2020 and Visa on Arrival (VOA) will be ...
30/09/2021

在東京タイ王国大使館 東京都の緊急事態宣言発令中の領事業務に関するお知らせ

... 事前のオンライン予約がない方の申請は受付できません。 旅券 http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/ 認証/戸籍 http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/ タイ国民身分登録証 http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/ 2. 外国籍者のタイ入国のための査証及び入国許可書(COE)について 外国籍者の査証申請ご希望の方は、査証申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ) にて、 事前予約が必要です 。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類の査証申請を受付けております。また、査証免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。ただし、オンアライバルビザの入国は未だ許可されておりません。 ...
11/07/2021

คำแนะนำการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

....gle/rgX2WmsS7C6C3no36 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/ 3. ถาม: ต้องการทำบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไร?... ... ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอรับรองเอกสาร (นินโช) ได้ที่ http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/ 5. ถาม: ต้องการทำหนังสือเดินทาง ต้องทำอย่างไร?...
01/11/2020

How to schedule your Visa Appointment Booking Online (VABO) ?

Applicants must read and accept Terms of Services before using this service. Fill in the appointment form. The applicant's name must match exactly the name in your passport. If the name on the appointment schedule does not match the name in your passport, your visa application will be rejected and the new VABO must be made. Please check spellings and the information required. After filling in all fields, click "submit request." Print the VABO confirmation receipt. Confirmation receipt will be sent to e-mail addressed you have provided. Present ...
31/10/2012

Resumption of Visa Appointment Booking Online (VABO) service

The consular Section now resumes its Visa Appointment Booking Online (VABO) service to the public. Visa applicant can book a visa appointment online starting from 13 May 2013 onwards. The consular Section now resumes its Visa Appointment Booking Online (VABO) service to the public. Visa applicant can book a visa appointment ...
15/10/2012

From 1 November 2012, the Royal Thai Embassy will start accepting VABO

... for those who wish to travel to Thailand. ANNOUCEMENT From 1 December 2012, the Royal Thai Embassy in Tokyo will introduce the Visa Appointment Booking Online (VABO) to facilitate the visa application for those who wish to travel to Thailand. With VABO in effect from 1 December 2012, the Royal Thai Embassy will only accept visa application on an appointment basis from general applicants with no walk-ins permitted. This service does not apply to applicants for diplomatic and official visas. Applicants must schedule visa appointment online in order to submit applications for visas. Applicants can book appointments at their conveniences up to 30 days in advance. VABO does ...
09/10/2012
  relevance date