ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — Business [x]

Temporary Visa Exemption scheme for Short-Term Japanese Business Travellers entering Thailand

... business engagements to enter Thailand, it is required to apply for an appropriate visa at the Royal Thai Embassy, Tokyo. Also note that the Japanese nationality who wishes to visit Thailand for the  following purposes is excluded from this short-term business visa exemption scheme: - To participate in business meetings; or to conduct business with partners/companies; or to work in an urgent or necessary or ad-hoc manner (such as technicians, engineers, auditors, among others) in Thailand for  more than 30 ...

日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

... 尚、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。ビザ申請については、タイ大使館のホームページに記載の必要書類をご確認の上、予約をして申請してください。 https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/ 在東京タイ王国大使館 2023年12月29日

**Non-Immigrant Visa B (business)

11/12/2023

Deputy Chief of Mission gave an opening speech at the Japan Roadshow 2023 “Migrant & Long Stay Thailand Seminar”

... program operated by a state-owned company under the supervision of the Tourism Authority of Thailand (TAT). Based on a law passed by the Thai parliament in 2003, program members can enjoy a variety of business and tourist benefits, including issuance of visas, bank accounts, and a wide range of business and tourist activities. More information regarding Thailand Elite Card can be obtained from https://www.thailandelite.net/
07/07/2023

Thailand Pass Application for "Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand" from 1 November 2021

... register for Thailand Pass only through https://tp.consular.go.th/ The registration of Thailand Pass must be completed at least 7 business days before the date of departure. For detailed procedure of registration, please kindly refer to  this announcement ... ...     Photo of passport or United Nations laissez-passer information page; (2)     Copy of valid Diplomatic / Official Visa or a valid Re-Entry Permit; (3)     A letter from respective DCIOs guaranteeing that the insurance company or employer ...
02/04/2021

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)

... 6 ASQ reservation, 7 reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 例 1 December 2020::Business::Mr.Taro YAMADA      1 December 2020::Business Family Member::Mrs.Sakura YAMADA 2.4 下記のメールアドレスの いずれかに 必要書類をご送信下さい。 (1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th  (2) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th 2.5 メールを送信後、 全ての申請者 はこちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。 出発日(便名) 登録リンク 登録締切日 2020年12月3日 (TG643) Google Form 1 2020年11月24日 ...
09/11/2020

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)

... ASQ reservation,  7  reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 例 21 August 2020::Business::Mr.Taro YAMADA、      21 August 2020::Business Family Member::Mrs.Sakura YAMADA 2.4 下記のメールアドレスの いずれかに 必要書類をご送信下さい。 (1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th (2) 在大阪タイ王国総領事館 rtcgosaka.visa@gmail.com (3) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th 2.5 メールを送信後、 全ての申請者 はこちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。 出発日(便名) 登録リンク 登録締切日 2020年9月10日(TG643) ...
27/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

... รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นกำลังเจรจารายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น (Business Track) และจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป  2.... ....jp/press/release/press4e_002871.html   -  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html   -  https://www.th.emb-japan.go.jp/it…/visa_residence_track.html   -  https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa_reentry.html 4. สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ...
04/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

... ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและประเภทเข้าออกหลายครั้ง (single and multiple visa) ในกรณีของคนไทย ข้อนี้หมายถึงการยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทยได้เคยออกให้ก่อนวันที่ ... ... (และอาจมีการขยายเวลา) 3.3. ระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว 4. ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ ...
31/07/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

... ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและหลายครั้ง (single and multiple visa) ในกรณีของคนไทย ข้อนี้หมายถึงการยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทยได้เคยออกให้ก่อนวันที่ ... ... (และอาจมีการขยายเวลา) 3.3. ระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว 4. ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ ...
01/07/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date