ค้นหา

 
Found: 3

The delegation from Viemus Music School visited the Embassy

On 21 December 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the delegation from Viemus Music School led by Mr. Akkarawat Srinarong, the Founder of Viemus Music School at the Royal Thai Embassy, Tokyo. On 21 December 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the delegation from Viemus Music School led by Mr. Akkarawat Srinarong,...
21/12/2018

Viemus音楽学校の教師、生徒及び保護者が大使館を訪問

2018年12月21日、バンサーン・ブンナーク大使は、Viemus音楽学校の共同創設者アッカラワット・シーナロン氏をはじめ同校の教師、生徒及び保護者の大使館訪問を歓迎しました。 2018年12月21日、バンサーン・ブンナーク大使は、Viemus音楽学校の共同創設者アッカラワット・シーナロン氏をはじめ同校の教師、生徒及び保護者の大使館訪問を歓迎しました。この機会に大使は、大使公邸の歴史の説明をし、舞台で行われた生徒たちの演奏や歌を鑑賞しました。Viemus音楽学校は12月22日に「Viemus ...
20/12/2018

คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุสเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... และได้รับฟังการแสดงดนตรีจากนักเรียน รวมทั้งร่วมร้องเพลงบนเวที โรงเรียนดนตรีวีมุสได้จัดกิจกรรม "Viemus International Concert, Tokyo 2018" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยเยาวชนไทยในในนามวง "Viemus Ensemble" จะเปิดการแสดงคอนเสริต์ร่วมกับวง ...
  relevance date