ค้นหา

 
Found: 110

**Non - Immigrant O Visa (Volunteer)

【Non - Immigrant O Visa 】(Volunteer) For applicants who wish to do volunteering work with the state enterprises or social welfare or non-governmental organizations in Thailand ※Required documents for applying a visa in the periods of COVID – 19 ※ 1. Passport ...
12/01/2021

Tourist Visa Exemption

1. Passport holders of the countries listed below  are not required to obtain a visa  when entering Thailand for the purpose of tourism and will be permitted to stay in Thailand for a period not exceeding 30 days  starting from 1 October 2021. 2. Foreigners entering Thailand under the Tourist Visa Exemption scheme must provide ...
22/12/2020

Tourists from Japan can enter into Thailand

*Tourists from Japan can enter into Thailand with the Special Tourist Visa (STV), Tourist Visa (TR) as well as various Visa Exemption schemes.
22/12/2020

Guidelines for applying a visa during the periods of COVID - 19

Guidelines for applying a visa during the periods of COVID - 19 · Before applying all types of visa , please read carefully the Embassy's announcement at  http://site.thaiembassy.jp/en/news/announcement/ · A valid re-entry permit holder does not need to submit a visa ...
04/12/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID- 19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5) สำเนาการตรวจลงตรา ( Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่  vabo.thaiembassy.jp ) ในวันเดินทาง ...

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)

... 有効のビザもしくは再入国許可を持っていることをご確認下さい。ビザをまだお持ちでない方で、ビザ申請予約をした方は、予約確認書を代用してください。ビザ取得後は必ずビザのページをお送りください。 2.2 全ての申請者は必要書類を PDF形式 で以下のいずれかのEメールにお送りください。 全てのファイルに名前を入れて添付ファイルにてお送りください。例えば、1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form, 5 health insurance, 6 ASQ reservation, 7 reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 ...
09/11/2020

Tourists from Japan can enter Thailand with Special Tourist Visa (STV) and Tourist Visa (TR) under certain conditions. (as of 22 October 2020)

Special Tourist Visa (STV) and Tourist Visa (TR) are provided for tourists from low COVID-19 risk countries which are determined and regularly reviewed by the Ministry of Public Health of Thailand. Note that the list are regularly updated based on the assessment of COVID-19 ...
23/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/.../20200715%20[DF]%20Non-Thai... ) 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ...
16/10/2020

**エリートビザ (Elite Visa

   【エリートビザ (Elite Visa)必要書類 】 ※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間中の申請手続きは以下の通りです。通常時とは異なりますのでご注意ください※ タイ大使館は、タイ外務省の許可が下りた者のみエリートビザを発行します。タイ外務省の許可申請、ビザ申請に必要な書類、予約方法については、 ...
15/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/covidVISA/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-fillable%20(2).pdf 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ...
18/09/2020
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 Next
  relevance date