ค้นหา

 
Found: 3

The Ambassador presides over the “Muaythai Youth Cares Programme” in Japan

On 20 April 2019, Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan presides over the “Muaythai Youth Cares Programme” in Japan initiated by Miss Nabhiraks Bhakdibhumi, Founder of the Programme, which is the collaboration between WBC Muaythai Thailand and Japan. On 20 April 2019, Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan presides over the “Muaythai Youth Cares Programme” in Japan initiated by Miss Nabhiraks Bhakdibhumi, Founder of the Programme, which is the collaboration ...
Muaythai WBC
20/04/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan

... Programme in Japan ซึ่งริเริ่มโดยนางสาวณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ตามความร่วมมือระหว่าง WBC Muaythai ประจำประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยในโอกาสนี้ นอกจากเยาวชนชาวญี่ปุ่นที่กำลังเรียนมวยไทยจำนวน ...

大使がムエタイユースケアプログラムに出席

2019年4月20日、バンサーン・ブンナーク大使は、ムエタイユースケアプログラムの開催の挨拶をしました。このイベントは、ムエタイナピラック・パックデゥプーミ氏により企画され、日本とタイのWBCムエタイの協力により開催されました。 2019年4月20日、バンサーン・ブンナーク大使は、ムエタイユースケアプログラムのイベントで開会の挨拶をしました。このイベントは、世界ボクシング評議会(WBC)ムエタイユースケアプログラムの創始者ナピラック・パックディプーミさんにより企画され、日本とタイのWBCムエタイの協力により開催されました。イベントでは、5-18歳のムエタイを学んでいる日本の子供たち20人が伝統的なワイクルー儀式に参加し、日本人のムエタイチャンピオンからは、ムエタイに対する経験やチャンピオンになるまでの道のりについてスピーチがありました。
20/04/2019
  relevance date