ค้นหา

 
Found: 37

The Royal Thai Embassy in Tokyo held a watercolor painting workshop

On 11 August 2016, the Royal Thai Embassy held a watercolor workshop, taught by Mr. Adisorn Pornsirikarn, who is a very famous artist. On 11 August 2016, the Royal Thai Embassy held a watercolor workshop, taught by Mr. Adisorn Pornsirikarn, who is a very famous artist. On this occasion, Madam invited spouses ...
11/08/2016

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ โดยมีอาจารย์ อดิศร พรศิริกาญจน์ นักวาดภาพสีน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นวิทยากร ...

Ambassador’s spouse hosted workshop on Thai herbal ingredients

On 12 July 2024, Mrs. Kanyarat Vejjajiva, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, hosted the workshop called “The Art and Health of Thai Cuisine” at the Embassy. The workshop was attended by members of Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) and diplomats’ spouses. This workshop aimed to promote and share the knowledge ...
12/07/2024

The Royal Thai Embassy organized a workshop on making the traditional Thai garland for the ALFS members

On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), ALFS's Ikebana lesson which Madam Yupadee is a chairman of the group at the Embassy Hall. On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's ...
05/06/2019

Ambassador and Madame attended the Opening Ceremony of the International University Exchange Seminar and Workshop Program 2011 of Mie University to be held during 23-31 Aug.

On 23rd Aug. 2011, the Ambassador and Madame attended the Opening Ceremony of the International University Exchange Seminar and Workshop Program 2011 of Mie University to be held during 23-31 Aug.  Faculty members and students from Thai Universities - Chiang Mai Univ., King Mongkut’s Univ. of Technology Thonburi, Kasetsart Univ., and Thammasat Univ. -  participated in the ...
23/08/2011

ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology” จำนวน 17 คน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 นางธีรางกูร ...
27/11/2019

The ambassador's spouse held a Thai fruit carving workshop for ALFS members

On 10 October 2022, Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, organised a Thai fruit and vegetable carving workshop for the members of the Small Interest Group (SIG) on Flower Arrangement (Ikebana) of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at the Thai Residence. As the foreign embassy side coordinator for ALFS' SIG on Ikebana this year, Mrs. Porndee ...
10/10/2022

The Royal Thai Embassy attended the Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology”

On 17 December 2018, Ms. Dheerangkun Uchino, First Secretary, attended the Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology” as guests of honour with Mr. Yasutaka Fukahori, Director of Friendship Ties Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan. The participants of this exchange programme were students from Thailand and ...
JENESYS
17/12/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ...
05/06/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมโครงการ Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เข้าร่วมโครงการ Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology” ในฐานะแขกรับเชิญ ร่วมกับนาย Yasukata Fukahori, Director of Friendship Ties Division กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ...
JENESYS
17/12/2018
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date