ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — Ikebana [x]

The Royal Thai Embassy organized a workshop on making the traditional Thai garland for the ALFS members

On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), ALFS's Ikebana lesson which Madam Yupadee is a chairman of the group at the Embassy Hall. On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society ...
05/06/2019

The ambassador's spouse held a Thai fruit carving workshop for ALFS members

... event to providean opportunity for ALFS members, both Japanese and spouses of foreign diplomats, to learn more about the art of Thai fruit and vegetable carving and to combine the Thai technique with the Japanese Ikebana flower arrangements. During the workshop, a JapaneseIkebana instructor demonstrated how to adapt Thai fruit and vegetable carving pieces into Japanese Ikebana flower arrangements then put into practice by the participants. On this occasion, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador, also gave a welcoming ...
10/10/2022

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ...
05/06/2019

Immanuel Orchestra charity concert at the Royal Thai Embassy Hall

... stay in Japan, apart from performing concerts in the above cities, the young musicians of the Immanuel Orchestra had the opportunity to explore various sightseeing locations and participate in cultural activities. These activities included a Japanese Ikebana, i.e. a flower arrangement workshop, held at the Royal Thai Embassy and cultural exchange activities with students from the American School in Japan. The Immanuel Orchestra’s Japan Performance Tour 2023 received significant attention from the Japanese media, both newspapers ...
  relevance date