ค้นหา

 
Found: 18

4 Ambassadors to Japan exchanged views with H.E. Mr. INOUE Shinji, Minister for the World Expo 2025

On 17 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, together with Ambassador of Lithuania, Singapore and Switzerland to Japan, exchanged views with H.E. Mr. INOUE Shinji, Minister for the World Expo 2025, about Japan’s preparation for hosting the World Expo 2025. Japan will host the upcoming World Expo 2025 during 13 April-23 October 2025at Yumeshima, Osaka. On 17 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, together ...
EXPO 2025
17/03/2021

Ambassador gave an interview to the Japan Association for the 2025 World Exposition

... this occasion, the Ambassador mentioned that Thailand wishes EXPO 2025 to be a good opportunity to bring more tangible and sustainable solutions to key issues of common concerns of people around the world. In addition, Thailand has participated in the World Expo since the EXPO 1967 in Montreal as well as the EXPO hosted by Japan in Osaka and Aichi, showing the close relations between Thailand and Japan.  4 countries that have taken part in this promotion video include Thailand, Djibouti, France and Brazil....
EXPO2025
01/06/2021

Ambassador of Thailand exchanged views with Deputy Director-General for World Expo 2025

On 12 February 2021, Mr. CHIYO Koichi, Deputy Director-General for World Expo 2025, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand. On 12 February 2021, Mr. CHIYO Koichi, Deputy Director-General for World Expo 2025, Ministry of Economy, Trade and ...
World Expo
12/02/2021

รองอธิบดีรับผิดชอบงาน World Expo 2025 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นาย CHIYO Koichi รองอธิบดี ซึ่งรับผิดชอบงาน World Expo 2025 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ...
World Expo
12/02/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน World Expo 2025

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2564 นาย INOUE Shinji รัฐมนตรีรับผิดชอบการจัดงาน World Expo 2025 ต้อนรับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตลิทัวเนีย ...
EXPO 2025
17/03/2021

Minister of Sport and Tourism Attended the JATA Tourism Expo 2017

... September 2017, H.E. Kobkarn Wattanavrangkul, Minister of Sport and Tourism of Thailand attended the Japan Association of Travel Agents Tourism Expo 2017 at Tokyo Big Sight. A lot of high level executive officers of tourism organizations from around the world participated in this event. The JATA Tourism Expo has been held annually and this time marked the 27th year. It aims to enhance the inbound and outbound tourism market and it is the largest tourism promotion field in the Asia region.
21/09/2017

Executive Liaison Director จาก Japan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินการจัดงาน EXPO 2025 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นาย TORIYAMAHiroshi ตำแหน่ง Executive Liaison Director และนาย ADACHI Fumikazu ตำแหน่ง Liaison Directorจาก Japan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินการจัดงาน ...
EXPO 2025
03/09/2020

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่ Japan Association for the 2025 World Exposition

... เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมบันทึกภาพวิดีโอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EXPO 2025 Osaka, Kansai ซึ่งจัดทำโดยJapan Association for the 2025 World Exposition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้นานาประเทศตอบรับการเข้าร่วมงานฯ เพิ่มมากขึ้น โดยงาน ...
EXPO2025
01/06/2021

Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy call on the Ambassador

... 2019, Mr. Naohiko Shibata, Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to introduce himself and provide basic information about the World Expo 2025 in Osaka under the topic of “Designing Future Society for Our Lives” On 20 August 2019, Mr. Naohiko Shibata, Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy ...
World Expo
21/08/2019

Executive Liaison Director of Japan Association for the 2025 World Exposition pay a courtesy call on the Ambassador

... TORIYAMAHiroshi, Executive Liaison Director and Mr. ADACHI Fumikazu,Liaison Director, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun to introduce themselves and provide basic information about the World EXPO 2025 in Osaka under the topic of “Designing Future Society for Our Lives” On this occasion, Mr. TORIYAMA also explained about the official logo created by TEAM INARI (Mr. SHIMADA Tamotu) which was selected the best entry among 5,894 ...
03/09/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date