ค้นหา

 
Found: 12

Director-General of the International Affairs Bureau of Yokohama City paid a courtesy call on the Ambassador

On 11 January 2022, on the New Year occasion, Mr. HASHIMOTO Toru, Director-General, International Affairs Bureau, City of Yokohama, together with his team, paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan. Both sides exchanged views on the progress of several projects between Yokohama City and Thailand, including industrial cooperation....
Yokohama
24/01/2022

Ambassador paid a courtesy call on the Mayor of Yokohama

On 24 September 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, together with his delegation, paid a courtesy call on Dr. YAMANAKA Takeharu, Mayor of the City of Yokohama, at the Yokohama City Hall to further strengthen the relations between Thailand and Yokohama city. To date, Thailand and Yokohama have enjoyed their cooperation in various areas, namely smart city, urban development, climate change, and Second ...
Yokohama
24/09/2021

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะ

... ปัจจุบันเมืองโยโกฮามะกับประเทศไทยมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้ง smart city การพัฒนาเมือง(urban development) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการ Second Yokohama City ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดชลบุรี
Yokohama
24/09/2021

大使は横浜市長を表敬訪問

2021年9月24日、シントン・ラーピセートパン大使は代表団と共に、横浜市役所にて山中竹春横浜市長(2021年8月30日就任)を表敬訪問し、横浜市とタイの更なる関係強化に向けて会談しました。 現在、横浜市とタイは、スマートシティ、都市開発、気候変動、第二の横浜市と言われるアマタスマートシティ ・チョンブリ(AMATA Smart City Chonburi)開発等の様々な協力関係を行っています。
Yokohama
24/09/2021

Director-General, International Affairs Bureau, City of Yokohama paid a courtesy call on the Thai Ambassador

On 26 August 2021, Mr. HASHIMOTO Toru, Director-General, International Affairs Bureau, City of Yokohama, together with Mr. SHINAGAWA Masafumi, Chief Representative of the City of Yokohama-Mumbai Representative Office, met with H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, On 26 August 2021, Mr. HASHIMOTO Toru, Director-General, International Affairs Bureau,...
26/08/2021

横浜市国際局長が大使を表敬訪問

2021年8月26日、横浜市国際局の橋本徹局長と横浜市ムンバイ事務所の品川勝史所長が、シントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、現在3つの官民共同プロジェクトを行っている横浜市とタイとの協力関係強化について会談しました。 2021年8月26日、横浜市国際局の橋本徹局長と横浜市ムンバイ事務所の品川勝史所長が、シントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、現在3つの官民共同プロジェクトを行っている横浜市とタイとの協力関係強化について会談しました。 ...
26/08/2021

อธิบดีสำนักกิจการระหว่างประเทศ เมืองโยโกฮามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นาย HASHIMOTO Toru อธิบดีสำนักกิจการระหว่างประเทศ เมืองโยโกฮามะ และนาย SHINAGAWA Masafumi หัวหน้าสำนักงานเมืองโยโกฮามะ ณ เมืองมุมไบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์...
26/08/2021

The Ambassador attended the Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition in Yokohama

... Honorary Chairperson of Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition, Ambassador Bansarn Bunnag, on his capacity as the Chairman of the Executive Committee gave an opening remarks for the “Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition in Yokohama” together with Madame Fumiko Hayashi, Mayor of the City of Yokohama which was held at Sankeien Garden. Following this year theme of Meiji 150 years: Japan transforming through Diplomats’ Eyes, on this occasion, the Ambassador mentioned ...
05/02/2019

คณะสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองโยโกฮามะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Yokohama Smart City) ซึ่งเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานและการลดมลภาวะ รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ ...
Yokohama
27/06/2017

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองโยโกฮามะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Yokohama Smart City) ซึ่งเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานและการลดมลภาวะ รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ ...
18/01/2017
Pages: 1 2 Next
  relevance date