ค้นหา

 
Found: 2

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารบริษัท Yohohama Reitou ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยได้หารือเกี่ยวกับช่องทางการส่งเสริมการลุงทนและการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ...

Yokohama Reitou Co., Ltd. paid a courtesy call on the Ambassador

On 16 October 2015, staff from Yokohama Reitou Co., Ltd paid a courtesy call on the Ambassador to have discussions about a channel to enhance investment and export agriculture products and processed foods. On 16 October 2015, staff from Yokohama Reitou Co., Ltd paid a courtesy call on the ...
16/10/2015
  relevance date