ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ถวายพระพรชัยมงคล [x]

天皇陛下からワチラロンコン国王陛下御誕生日祝賀のお言葉

 ウィッチュ・ウェチャーチーワ大使は、タイ王国大使館職員、タイ王国各関連事務所長及びその配偶者とともに宮内庁の伊原純一式部官長をお出迎えしました。伊原純一式部官長は勅使として天皇陛下からのワチラロンコン国王陛下御誕生日7月28日の72歳(6周期)祝賀のお言葉を伝達するために、大使館を訪れ、ワチラロンコン国王陛下御誕生日祝賀台帳に記帳していただきました。

Congratulatory Message from His Majesty the Emperor of Japan to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua

... Grand Master of the Ceremonies of the Imperial Household, at the Hall of the Royal Thai Embassy. On the auspicious occasion of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary, 28th July 2024, the Grand Master of the Ceremonies delivered a message of felicitations and best wishes from His Majesty the Emperor of Japan to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua and penned birthday wishes in the book of felicitations.

พิธีเชิญข้อความพระราชสาส์นจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...

... ในโอกาสที่สมุหพระราชพิธีได้อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...

Congratulatory message from His Majesty the Emperor of Japan to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua

On 25 July 2023 at 15.00 hrs., H.E. Mr. IHARA Junichi, Grand Master of the Ceremonies ofthe Imperial Household delivered a congratulatory message from His Majesty the Emperor of Japan to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua on the occasion of His Majesty’s Birthday atthe Royal Thai Embassy in Tokyo. H.E. Mr. IHARA was welcomed by H.E. Mr. Singtong Lapisatepun,...
  relevance date