ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ลงทะเบียนกลับไทย [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... สำหรับคนไทย ไม่ต้องใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification และ RT-PCR COVID-Negative certification แสดงสายการบินในวันเดินทาง ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... 新型コロナウィルスワ07¥147846+¥クチン接種を規定の回数を終えている方で、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine Certification)をお持ちの渡航者は、最低でも7日間の隔離が必要です。ただし、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国保健省が承認した新型コロナウィルスワクチンを接種し、渡航日の14日前までに接種している方に限ります。またタイ入国時に、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (Vaccine Certification) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ... ... สำหรับคนไทย  ยกเลิกการใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification และ RT-PCR COVID-Negative certification หมายเหตุ ก. รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์จากกรมควบคุมโรค ...
  relevance date