ค้นหา

 
Found: 2

Outbreak of the Ebola virus, Additional documents for the applicants

Due to the outbreak of the Ebola virus disease in West Africa, visa applicants who travelled in the past six months (counting from August 2014) to and from countries affected by the Ebola virus; namely. Guinea, Sierra Leone Due to the outbreak of the Ebola virus disease in West ...
24/06/2015

ประกาศ แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อมูลและข้อเสนอแนะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับผู้เดินทาง
  relevance date