ค้นหา

 
Found: 72

Ambassador attended the opening ceremony of Thai Festival in Saga 2022.

... had an MOU on cultural exchange with Saga Prefecture, restaurant booths using local ingredients to cook Thai food, Thai handicraft workshops anda booth exhibiting a pen pal project between Thai and Saga students. The Royal Thai Consulate-General in Fukuoka,the Tourism Authority of Thailand, FukuokaOffice, andthe Office of Thai Trade Representative in Hiroshima,joined hands toorganize a promotional booth on Thailand’s tourism, handicrafts and products. Saga Prefectural Government has beenorganizing ...
24/10/2022

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

... Information Center Takamatsu 08 7822 5852 08 7822 5852 สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ญี่ปุ่น ​ฟุคุ​โอ​กะ ​ฟุคุ​โอ​กะ Information Center Fukuoka 09 2623 2400 09 2626 5100 สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ญี่ปุ่น นา​ฮะ โอกิ​นา​วะ Information Center Naha 09 8832 4185 09 8831 5497
28/11/2015

Royal Thai Embassy held the 20thThai Festival in Tokyo

... organized for more than 20 years, therefore it is considered an important occasion to promote public relationships between Thailand and Japan. This year, the Thai festival will be held 8 places other than Tokyo, such as Osaka, Nagoya, Sendai, Shizuoka, Fukuoka, Oita, Saga and Okinawa. This year's Thai festival in Tokyo had a theme with "the more we know Thailand, the more we love", and there was also OTOP Land area which brought Thai quality products to display and sell, in addition, there ...
12/05/2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าพบหารือนาย KIRIAKE Kazuhisa ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ...
29/08/2022

Fine Thai in Your Area 2023 Prizes Presentation Ceremony

... the campaign gained 870,419 views in total. Fine Thai in Your Area 2023 is one of the collaborations among Team Thailand in Japan, namely the Royal Thai Embassy in Tokyo, the Royal Thai Consulate-General in Osaka, the Royal Thai Consulate-General in Fukuoka, Commercial Affairs of the Royal Thai Embassy and TAT Tokyo office.

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่น และความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) โดยนาย FUKUOKA Noriyoshi รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ...
BOI METI
27/05/2020

Thai Festival 2023

... significant mechanism for promoting people-to-people relations between Thailand and Japan. This year, in addition to Tokyo, Thai festivals were held or are going to be held across Japan in more than 10 other cities including Chiba, Osaka, Shizuoka, Fukuoka, Nagoya, Sendai, Kawasaki, Saga, Oita, and Kobe. From today to June 16, 2023, there is also a special campaign called "Fine Thai in Your Area," which gathers Thai restaurants, products, and goods at special prices, at  www.thaifestival....

Announcement on working hours of the consular services starting on 1 October 2021

....thaiembassy.jp/en/visa/type/ 3. Please note that all Thai and foreign travelers from Japan are required to obtain the Certificate of Entry (COE) issued by the Royal Thai Embassy, the Royal Consulate-General in Osaka or the Royal Consulate-General in Fukuoka, present medical test results before entering Thailand, be quarantined for up to 7, 10 or 14 days depending on conditions at a certified quarantine facility, and also meet other requirements. For issuance of the Certificates of Entry to the Kingdom ...
30/09/2021

Thailand Pass Application for "Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand" from 1 November 2021

... applicants or their representatives.   For DCIOs members who wish to submit visa application outside Tokyo, please contact directly to the Royal Thai Consulate-General in Osaka at   rtcgosaka.visa@gmail.com   or the Royal Thai Consulate-General in Fukuoka at  visa.fuk@mfa.mail.go.th .  3. Registration for Thailand Pass Once you have a valid D iplomatic / O fficial V isa or a valid R e- E ntry P ermit , please register for Thailand Pass.   DCIOs shall register for Thailand Pass only through ...
02/04/2021

Thailand –Japan Relations

...,by the expanding enthusiasm of local authorities and communities in Japan to establish“Thai Festival” in Tokyo, which has been well received by the Japanese public for 20 years.Similar events are now organised in Osaka, Nagoya, Sendai, Shizuoka, Fukuoka, Saga, Oita and Okinawa.           Bonds between Thai and Japanese people are clearly seen not only during normal situation but are also particularly visible during times of difficulties. Examples are seen after unprecedented natural disasters ...
07/07/2020
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next
  relevance date