ค้นหา

 
Found: 146

The Ambassador attended the “Lala Love Fashion Show”

On 20 March 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag attended the “Lala Love Fashion Show” which is one program of the Tokyo Fashion Week at Shibuya Hikarie Hall B. This fashion show presented the local “Pha Khao Ma” through international dress which was designed by Ms. Linda Charoenlab, Thai famous designer. On 20 March 2017, H.E. Ambassador Bansarn ...
20/03/2017

Thai Agricultural Youths of Year 2018 (Batch 36) paid a courtesy call on the Ambassador

On February 21, 2019, Mr. Sokon Wanasethi, First Secretary, Office of Agricultural Affairs in Tokyo, led Thai agricultural youths of year 2018 (Batch 36) from Thai Agricultural Youth Leadership Training Program in Japan and the Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai Embassy. On this occasion, Ambassador Bansarn welcomed and gave testimony to all 15 Thai youth agricultural leaders....
21/02/2019

Executives from Faculty of Economics, Chulalongkorn University and MRA Foundation visited the Embassy

... also gave a lecture on Thailand- Japan Relation in every aspect to the delegation. Faculty of Economic, Chulalongkorn University with the cooperation of MRA Foundation and Off-Campus Activities in Japan organize the field trip and Student Exchange Program during 22-31 May 2019. The Program has been established since 1970 which the propose to build the mutual understanding among young generations of Japan and Thailand.

International Manpower Development Organization (IM Japan) paid a courtesy call on the Ambassador

... and also discussed on strategies to develop the potentiality of trainees in order that it can be useful for their career in the future. IM Japan is an organization instituted by the Government of Japan who organizes the "Technical Intern Training Program" and has a signed agreement with Department of Employment, Ministry of Labour on Thailand to send trainees from Thailand to Japan. Currently, there are about 30 trainees from various fields sent over to Japan under the organization's training ...
24/02/2016

The Minister attended an event organized by the Education for Development Foundation (EDF) to celebrate its 30th anniversary

... 2018, Minister Cherdchai Chaivaivid attended an event organized by the Education for Development Foundation (EDF) to celebrate its 30th anniversary and give thanks to its donors for supporting the Foundation’s work through “Darunee” scholarship program, which provides financial support to needed children in Thailand and other Southeast Asian countries. On this occasion, the Minister expressed his appreciation to the EDF and reaffirmed the Royal Thai Government’s commitment to provide equality ...
09/11/2018

การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชิ

... ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาโครงการ Global Leaders Program ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังการบรรยายอย่างกว้างขวาง ...

คณะนิสิตไทยและญี่ปุ่นจากโครงการ OCA เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... จากโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น (Off Campus Activities, OCA Visit Japan Program) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ...
OCA
30/05/2018

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

... ที่ได้รับคะแนนประเมินผลงานการศึกษากลุ่มในระดับดีเด่น ในโอกาสการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Training Program on Leadership Development ที่ The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 61 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 นายเชิดชาย ...
13/09/2018

Ambassador Visits Hiroshima Prefecture

... Mr. Masahiro Nishikawa, the President of Hiroshima-Thailand Association, also took the position as the President. Mr. Nishikawa reported that his business was going well in Thailand. He also provided his staff in Thailand a chance to do an internship program in Japan for 3 months. The Ambassador showed his gratitude and supported the program because it would useful for improving labor skills. Moreover, the Ambassador also visited Mazda Motor Corporation and had a conversation with Mr. Yuji Nakamine,...
28/05/2015

09.05 Ambassador presented donation for Saga flood

... automobile parts industry in Thailand.  In regards of people relations, approximately 60 Thai people live in Saga.  Seven of them are exchange students.  In addition, twenty-two experts from Saga have also transferred technology to Thailand through JICA programs. On 5 September 2012, Mr. Yasushi Furukawa, Saga Governor, paid a courtesy visit to the Ambassador at the Residence during his Tokyo visit in order to receive 1.5 million yen donation from the Royal Thai Government and Thai people for the flood ...
07/09/2012
Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 Next
  relevance date