ค้นหา

 
Found: 146

Ambassador hosted a dinner for the Japan Foundation

... Tokyo International Film Festival 2014, Tokyo during 23-30 October 2014. During this meeting, both sides discussed on Thai Film Festival under “Crosscut Asia Project” at the sideline of the role of Japan Foundation in promoting the cultural exchange program between Thailand and Japan through various activities i.e., movies, Japanese language and exchange of artists in various fields.
17/12/2014

Farewell Ceremony of the 41st Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program

On 17 December 2014, Mr. Nattapong Lathapipat, Minister Counsellor, attended the farewell ceremony of the 41st Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program on the ship “Nippon Maru”. This program was held during 30 October - 17 December 2014 with the purpose of encouraging friendship, mutual understanding and exchanging experiences between Japanese and ASEAN member countries’ youth.
17/12/2014

Chargé d Affaires gave a lecture on Thailand at Tottori University.

... to give a lecture to the students. Moreover, the Chargé d Affaires also met with Mr. Ryota Teshima, the President of the University and the academics, and also with Thai students studying at the University, and exchanged opinions about the exchange program among the University, Kasetsart University, Khon Kean University and Ubon Ratchathani Rice Research Center.  
26/11/2014

Thai Students from Meiji University paid a courtesy visit to Ambassador

On 9 October 2014, Professor Dr. Kenichi Eto, Director & Program Adviser, Meiji University ASEAN Center led the 9 Thai students, 1 B.A.Student and 8 exchange Students from the Srinakharinwirot University On 9 October 2014, Professor Dr. Kenichi Eto, Director & Program Adviser, Meiji University ASEAN Center ...
09/10/2014

Ambassador hosted a dinner for Brunch reporters from King’s Brunch television program

On Monday, 22 September 2014, Ambassador Thanatip Upatising, hosted a dinner to celebrate and present the congratulatory certificates to the 3 news reporters from King’s Brunch TV program, On Monday, 22 September 2014, Ambassador Thanatip Upatising, hosted a dinner to celebrate and present the congratulatory certificates to the 3 news reporters from King’s Brunch TV program, namely Ms. Akie Suzuki, Ms. Yuki Tannowa and Ms....
22/09/2014

ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน (PDF)

รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับ อุดมศึกษา ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียนพร้อมข้อมูล International Programs in Thailand & ASEAN Vol.9 (part 1) International Programs in Thailand & ASEAN Vol.9 (part 2) International

2014.08.07 Embassy held seminar on Thai massage shops standard

... and Miss Suwaporn Naewchampa, Head of Health Supporting Business Group, who both are under the Department of Health Service Support, Ministry of Health, shared information with approximately 60 participants. The speakers explained about the state’s program in developing and assessing standard and for Thai massage shops abroad, including Japan.  It is believed that foreign customers will be more confident in Thai massage shops that are approved by the Thai government.  In the last session, Ms. ...
08/08/2014

2014.08.06 Participants of Children Festa 2014 Visited the Royal Thai Embassy

On 6 th August, 2014, fifteen students participating in the “International Children Festa” program, arranged by SOMOS International School, visited the Royal Thai Embassy with their parents. After Minister Singthong Lapisatepun conveyed a greeting speech, embassy staff gave a brief lecture on Thailand and cultures. In line with our promotion ...
08/08/2014

2014.07.31 NHK Cultural Center, Utsunomiya Visited Thai Residence

On July 31, 2014,  Ambassador Thanatip Upatising and Mrs. Monthip Upatising, his  wife, welcomed 38  members of NHK Cultural Center, Utsunomiya who visited Thai embassy under the project “ Visit the Residence, Visit the Embassy”. The program began with the welcome greeting from ambassador, the lecture of our legendary Thai official residence. Participants watched VDO of Thai documentary and two sets of Thai classical dance before luncheon. While enjoying Thai lunch buffet, members ...
01/08/2014

2014.07.05 Ambassador joined congratulatory ceremony for Thai Select Ambassador

On 5 July 2014, Ambassador Thanatip Upatising visited Tokyo Broadcasting System Television and observed King’s Brunch program filming. He also joined the celebration for an announcer who was selected as the “Thai Select” Ambassador. The ambassador will promote Thai restaurants in Japan which received Ministry of Commerce of Thailand’s Thai Select logo as a proof ...
07/07/2014
Pages: Prev. 1 ... 9 10 11 12 13 ... 15 Next
  relevance date