ค้นหา

 
Found: 144

Ambassador gave an interview to NHK's Don-tri-pa-teaw radio program

On 12 February 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave an interview to NHK's Don-tri-pa-teaw radio program in Thai. Ambassador described his experience in Japan when he was a student in Japan 40 years ago. On 12 February 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave an interview to NHK's Don-tri-pa-teaw radio program in Thai. Ambassador described his ...
21/02/2020

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ภายใต้โครงการ The ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan เปิดโอกาสให้ทุนแก่เยาวชนเกษตรจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มาเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น

Embassy strengthening up relation with Kanoya Kagoshima Prefecture

... expressed their intention to export purple potatoes and Kurobuta pork to Thailand and to import agricultural products from Thailand. And also welcome Thai youngsters to practice in Kanoya in the future under the Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) program.
Kanoya
29/01/2020

President of Thai Network in Japan (TNJ) paid a courtesy call on the Ambassador

... TNJ and the embassy in supporting Thai citizen in Japan in the fiscal year of 2020. TNJ agrees to take part in the embassy’s consular mobile service to Thais living in Tochigi, Ibaraki and Nagano prefectures. Both also plan to organize training programs about Japanese laws and regulations, disaster preparations, as well as on health and mental care to the Thai citizens all year round.
TNJ
03/12/2019

Ambassador attended the farewell reception for the high-level administrators of 17 secondary schools in Thailand by the Japan Foundation

... farewell reception which was held by the Japan Foundation for the high-level executives of 17 secondary schools in Thailand which has been providing Japanese education. They came to Japan on invitation of the Japan Foundation to participate the training program about the Japanese Language Education Overseas. On this occasion, the Ambassador exchanged views and opinions with the administrators of the secondary schools from Thailand. In addition, they met with Mr. Noriyuki Matsukawa, senior representative ...
29/11/2019

Students from Kanda Institute of Foreign Languages visited the embassy

... November 2019, 20 students of the first-year majoring in Thai language at the Kanda Institute of Foreign Languages visited the Embassy. They listened to the overall briefing of the Thailand – Japan relations before going to Thailand for exchange program at the university in Thailand. On this occasion, they had opportunity to pay a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun as well. On 13 November 2019, 20 students of the first-year majoring in Thai language at the Kanda Institute of Foreign ...
13/11/2019

Office of the Public Sector Development Commission visited the embassy

On 6 November 2019, Ambassador Singtong Lapitsatepun welcomed the delegation of Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) who attended “the public sector development for digital generation planning program batch 1” On 6 November 2019, Ambassador Singtong Lapitsatepun welcomed the delegation of Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) who attended “the public sector development for digital generation planning program batch ...
06/11/2019

「日タイ青少年友好の架け橋プログラム」参加青少年が大使館を訪問

2019年10月21日、タイのKind Angels協会と一般社団法人文化教育交流センターは、「日タイ青少年友好の架け橋プログラム」(Thailand-Japan Friendship Bridge Program)に参加する青少年を率いてタイ大使館を訪問し、バンサーン・ブンナーク大使の代理として内野ティーランクーン一等書記官がお迎え、激励すると共に同プログラム修了証を渡しました。参加青少年は、自己紹介をして今回日本訪問で得た経験や感動したことについて紹介しました。 ...

Kind Angel Association and Cultural Bridge Japan brought Thai youth and Thailand – Japan Friendship Bridge’s participants visiting the Embassy

... being the representative of Ambassador Bansarn Bunnag to deliver an obedience and certificates to the graduated students. On this occasion, the students had opportunities to introduce themselves and express their impression about participating in this program in Japan
21/10/2019

The Ambassador welcomed the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labor

... Ambassador Bansarn Bunnag welcomed Pol. Maj. Romayong Surakitbunharn, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labour and the delegation They have been visiting to Japan in order to follow the outcome of the Thai labour skill development promotion program in foreign countries. (Thai Cooking Department) On 5 September 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed Pol. Maj. Romayong Surakitbunharn, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labour and the delegation They have been visiting to Japan ...
05/09/2019
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 15 Next
  relevance date