ค้นหา

 
Found: 144

Students of the "Embassy Journey Program" from Suginami ward visited the Embassy

On 5 August 2019, 13 students in elementary school grade 4-6 and junior high school from the Embassy Journey Program of Suginami ward, together with project officials visited the Embassy by having Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary, welcomed them. On 5 August 2019, 13 students in elementary school grade 4-6 and junior high school from the Embassy Journey ...
Suginami
05/08/2019

เด็กนักเรียนโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คนจากโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเยือนนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ...
05/08/2019

The Ambassador welcomed the “High Level Justice Management Program” 10th class

On 11 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed and gave an overall briefing about the Thailand - Japan relations to the “High Level Justice Management Program” 10th class which led by Mr. Wallop Nakbua, Director of the Office of Justice Affairs at the Royal Thai Embassy, Tokyo. On 11 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed and gave an overall briefing about the Thailand - Japan relations ...
Justice
11/06/2019

The Ambassador welcomed the delegation of “the high levels governor program” 72th class

On 7 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the delegation of “the high levels governor program” 72th class - the program led by Mr. Jatyra Apichartbutr, Secretariat Assistant of the Ministry of Interior. Moreover, Minister Counsellor Salinee Phonprapai also provide an overview of Thai-Japan economics relations to the audiences. On ...
07/06/2019

Executives from Faculty of Economics, Chulalongkorn University and MRA Foundation visited the Embassy

... also gave a lecture on Thailand- Japan Relation in every aspect to the delegation. Faculty of Economic, Chulalongkorn University with the cooperation of MRA Foundation and Off-Campus Activities in Japan organize the field trip and Student Exchange Program during 22-31 May 2019. The Program has been established since 1970 which the propose to build the mutual understanding among young generations of Japan and Thailand.

Tokyo Eye 2020, NHK World Japan

On 12 December 2018, NHK World Japan launched the Tokyo Eye 2020 program by having Ambassador Bansarn Bunnag to introduce some of his favorite places in Tokyo. On 12 December 2018, NHK World Japan launched the Tokyo Eye 2020 program by having Ambassador Bansarn Bunnag to introduce some of his favorite places in ...
16/04/2019

Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program students paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice on living in Japan to the students and recommended them to bring knowledge On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi ...

Thai Agricultural Youths of Year 2018 (Batch 36) paid a courtesy call on the Ambassador

On February 21, 2019, Mr. Sokon Wanasethi, First Secretary, Office of Agricultural Affairs in Tokyo, led Thai agricultural youths of year 2018 (Batch 36) from Thai Agricultural Youth Leadership Training Program in Japan and the Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai Embassy. On this occasion, Ambassador Bansarn welcomed and gave testimony to all 15 Thai youth agricultural leaders....
21/02/2019

Royal Thai Embassy visited Umenoki Elementary School

On 18 January 2019, Ms. Dheerangkun Uchino, First Secretary and embassy staffs gave a lecture about Thailand as well as Japan – Thailand Relations, which is the international exchange program, to the grade 3 students of Umenoki Elementary School, Kita Ward, Tokyo. On 18 January 2019, Ms. Dheerangkun Uchino, First Secretary and embassy staffs gave a lecture about Thailand as well as Japan – Thailand Relations, which is the international ...
Umenoki
18/01/2019

Young Ambassadors from Yachiyo City, Chiba Prefecture visited the Embassy

On 20 December 2018, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary welcomed 12 young ambassadors from Yachiyo city, Chiba prefecture who will go to Bangkok for the cultural exchange according to the cultural exchange program between Yachiyo city and Bangkok in January 2019. On 20 December 2018, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary welcomed 12 young ambassadors from Yachiyo city, Chiba prefecture who will go to Bangkok for the cultural exchange according to ...
20/12/2018
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 15 Next
  relevance date