ค้นหา

 
Found: 144

The Minister attended an event organized by the Education for Development Foundation (EDF) to celebrate its 30th anniversary

... 2018, Minister Cherdchai Chaivaivid attended an event organized by the Education for Development Foundation (EDF) to celebrate its 30th anniversary and give thanks to its donors for supporting the Foundation’s work through “Darunee” scholarship program, which provides financial support to needed children in Thailand and other Southeast Asian countries. On this occasion, the Minister expressed his appreciation to the EDF and reaffirmed the Royal Thai Government’s commitment to provide equality ...
09/11/2018

The Royal Thai Embassy and AEON held the reception party for the Thailand – Japan Teenage Ambassador

On 6 November 2018, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the reception party with Mr. Takuya Okada, Honorary Chairman and Advisor of AEON Group to welcome 60 Thai and Japanese student who participated in the program “Thailand – Japan Teenage Ambassador” at the Royal Thai Embassy. On 6 November 2018, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the reception party with Mr. Takuya Okada, Honorary Chairman and Advisor of AEON Group to welcome 60 Thai and ...
AEON
06/11/2018

The Royal Thai Embassy attended the exhibition of the 45 SSEAYP in 2018

On 31 October 2018, Ms. Dheerangkun Uchino, First Secretary attended the exhibition of the 45th Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) at the National Olympics Memorial Youth Center. This "Cultural Exchange Program" is playing an important role for cultivating the youth and deepening mutual understanding among Japan and ASEAN member countries. On 31 October ...
31/10/2018

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

... ที่ได้รับคะแนนประเมินผลงานการศึกษากลุ่มในระดับดีเด่น ในโอกาสการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Training Program on Leadership Development ที่ The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 61 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 นายเชิดชาย ...
13/09/2018

上級管理職研修修了者が臨時代理大使を訪問

2018年9月13日、チューチャーイ・チャイワイウィット臨時代理大使が、第88期上級管理職研修修了者を歓迎しました。 2018年9月13日、チューチャーイ・チャイワイウィット臨時代理大使が、第88期上級管理職研修修了者を歓迎しました。研修者たちは、2018年9月10-14日に政策研究大学院(GRIPS)でTraining Program on Leadership Development,プログラムの研修を受講し優秀な成績を修めました。この訪問では、様々な交流活動でのタイ日関係について意見交換が行われ、また国際関係に影響を与える主な要因の一つである地政学の変化についての話し合いも行われました。
GRIPS
13/09/2018

Delegation of the Thai Red Cross Society’s Intermediate Executives Development Program paid a courtesy call to the Ambassador

On 23 July 2018, Mr. Chamnong Sangmahachai, the Assistant Secretary General of the Thai Red Cross Society, led the delegates of the 20th Intermediate Executives Development Program to paid a courtesy call to H.E. Mr. Bansarn Bunnag, On 23 July 2018, Mr. Chamnong Sangmahachai, the Assistant Secretary General of the Thai Red Cross Society, led the delegates of the 20th Intermediate Executives Development Program to paid ...

Lecture about the Royal Thai Embassy at Hitotsubashi University

On 16 July 2018, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary, was invited by Hitotsubashi University to give a lecture regarding the role of the Royal Thai Embassy and the relations between Thailand and Japan, to the students from the Global Leaders Program of the Faculty of Law, Hitotsubashi University. After the lecture, there was also the opportunity for exchanging views on many issues with the students. On 16 July 2018, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary, was invited by Hitotsubashi University ...
16/07/2018

การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชิ

... ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาโครงการ Global Leaders Program ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังการบรรยายอย่างกว้างขวาง ...

Thai and Japanese students from the OCA program visited the embassy

On 30 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the teachers and students from Chulalongkorn University, Chiang Mai University and Chuo University from the Off Campus Activities Program (OCA Visit Japan Program) led by Asst. Prof. Sirima Bunnag, Associate Dean of the Economics Faculty of Chulalongkorn University at the Royal Thai Embassy. On 30 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the teachers and students from Chulalongkorn ...
OCA
30/05/2018

คณะนิสิตไทยและญี่ปุ่นจากโครงการ OCA เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... จากโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น (Off Campus Activities, OCA Visit Japan Program) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ...
OCA
30/05/2018
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 15 Next
  relevance date