ค้นหา

 
Found: 45

Mainichi Japanese Exchange Scholarshipプロジェクトの学生が大使館訪問

2017年3月24日、ナッタポン・ラッタピパット公使参事官とソムジャイ・クラーイスパン公使参事官(教育)は、Mainichi Japanese Exchange Scholarshipプロジェクトの学生を迎え、今後、学生らが日本国内で生活、学習するための生活習慣などについて助言を行いました。 2017年3月24日、ナッタポン・ラッタピパット公使参事官とソムジャイ・クラーイスパン公使参事官(教育)は、Mainichi ...
Mainichi
24/03/2017

2014.06.17 Minister presented at IUHW Scholarship granting ceremony 2014

On 17 June 2014, Minister Singtong Lapistepun gave a speech at International University of Health and Welfare’s scholarship granting ceremony 2014, which was held at Sanno Hospital.  Established in 1995, the university currently has approximately 6,800 students.  In 2001, the university established the scholarship to contribute to human resource development in ...
19/06/2014

Scholarships at Thai higher education institutions

Scholarships at Thai higher education institutions open now for international students in academic year 2022. See more details at  https://bit.ly/3J6UYg3
18/01/2022

Students and project administrators of Mainichi Japanese Exchange Scholarship visited the Royal Thai Embassy

On 23 March 2023, a delegation of Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) comprising six Thai high school students and program managers paid a courtesy call on Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, at the Embassy. Mr. Romdej warmly welcomed the delegation and gave advice to the students about studying ...

An Officer of the Royal Thai Army, who received a scholarship from the Japan Foundation paid a courtesy call on the Ambassador

On 11 April 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag welcomed First Lieutenant Wassamon Suvanno, an officer of the Royal Thai Army when she paid a courtesy call on the occasion of her receiving a scholarship from the Japan Foundation. First Lieutenant Wassamon received the scholarship to study On 11 April 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag welcomed First Lieutenant Wassamon Suvanno, an officer of the Royal Thai Army when she paid a courtesy ...
11/04/2017

Ambassador Singtong Lapisatepun welcomed 2021 Batch of the Royal Thai Government Scholarship Students

... together with Ms. Chutima Hanpachern - Deputy Secretary General of the Office of the Civil Service Commission, Ms.Saisarn Nagatsuka - Minister Counsellor (Education) and Ms. Pattamawadee Aueareechit - Counsellor (Consul) welcomed 15 Thai Government Scholarship students, who arrived in Japan in 2021, during the orientation via Zoom online. Ambassador congratulated all the students, who was granted the Royal Thai Government scholarships from the Civil Service Commission, the Science and Technology ...

The Royal Thai Embassy and the Office of Educational Affairs held an exchange forum between the Royal Thai Government’s postgraduate scholarship students

On 23 February 2021, the Royal Thai Embassy and the Office of Educational Affairs held an exchange forum between the Royal Thai Government’s postgraduate scholarship students and officials from Thai governmental agencies (Team Thailand) in Tokyo, who are former Thai Government’s scholarship students, at the Thai Ambassador’s Residence. On this occasion, Ambassador Singtong Lapisatepun delivered a remark ...
23/02/2021

Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program students paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice on living in Japan to the students and recommended them to bring knowledge On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students ...

คณะนักเรียนไทยและผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

... มีนาคม 2566 คณะนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน และผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ ...

คณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

... คล้ายสุบรรณ์อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายณัฐพงศ์ ลัทธิพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date