ค้นหา

 
Found: 14

Statement by the Prime Minister on 25 March 2020 regarding Coronavirus (COVID-19)

... including disease outbreak prevention, medical care for citizens, compensation and assistance to affected persons, and the revival of our economy. I will head these tasks and therefore, report information directly to the people. Therefore, I will declare a State of Emergency for the Kingdom of Thailand, through the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 (2005), from 26 March 2020 onwards. The Cabinet has approved this and the Centre for the Administration of Spread of the Covid19 ...
25/03/2020

Announcement on working hours of the consular services starting on 21 January 2022

In response to the declaration of a quasi state of emergency in Tokyo and other 12 prefectures to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, to be effective from 21 January - 13 February 2022, the Royal Thai Embassy in Tokyo will adjust the working hours of the consular services starting on Friday,...

Updated : Information for Travelers from Japan ( 27 March 2020 )

From Monday 30 March 2020, the Royal Thai Embassy temporarily suspends the regular visa service. With Reference to the declaration of a state of emergency in Thailand related to the COVID-19 Pandemic on 25 March B.E. 2563 (2020), an applicant who are permitted to enter Thailand by the declaration can apply for visa
27/03/2020

ドーン・ポラマットウィナイ副首相兼外相による国連の日記念スピーチ(英文)

Remarks by H.E. Mr. Don Pramudwinai Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on 25 October 2021 at 10:16-10:20 hrs.... ... secure, prosperous and equitable world, underscored by a shared vision of the 193 Member States. The crucial role played by the United Nations in improving the livelihoods of... ... Unemployment, particularly youth unemployment, is a major concern. Most importantly, climate emergency has become one of the greatest challenges of our time. Many countries are...

H.E. Mr. Don Pramudwinai Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on 25 October 2021 at the Asia-Pacific Commemoration of United Nations Day 2021

H.E. Mr. Don Pramudwinai Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on 25 October 2021 at the Asia-Pacific ... ... secure, prosperous and equitable world, underscored by a shared vision of the 193 Member States. The crucial role played by the United Nations in improving the livelihoods of... ... Unemployment, particularly youth unemployment, is a major concern. Most importantly, climate emergency has become one of the greatest challenges of our time. Many countries are...

Opening for all types of visa applications

Currently, the Royal Thai Embassy accepts all types of visa applications as it used to be before the declaration of State of Emergency in Thailand. Nevertheless, Visa on Arrival (VOA) is still not allowed to enter into Thailand. All foreign travelers are required to present RT-PCR test results before entering Thailand, be quarantined for 14 days at a certified quarantine facility,...
18/01/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ... ... จะนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน... ... ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ... ... จะนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน... ... ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์  https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... จะนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน... ... แล้วจะออกหนังสือรับรองซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลดไฟล์Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์  https://coethailand.mfa.go.th/  ... ... ใบจองสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี) หมายเหตุ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์...

Muslims in Thailand under Royal Benevolence

... Benevolence Suvat Chirapant Deputy Secretary General and Advisor on Foreign Affairs of the Office of Chaipattana Foundation It was in 1964 that Their Majesties King Bhumibol... ... have carried on this important practice until today. Long before the modern nation state, religions brought people from all walks of life and bound them together. It was... ... excluded from the reach of mainstream development, stories that suggest otherwise have emerged in the past few decades and have echoed far and wide. Decades prior, Muslim...
03/12/2021
Pages: 1 2 Next
  relevance date