ค้นหา

 
Found: 3

Ambassador-designate presented the copy of the Letter of Credence to Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan

On 13 February 2024, H.E. Mr. Witchu VEJJAJIVA met with H.E. Mr. OKANO Masataka, Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, to present the copy of the Letter of Credence and assume his duties. The Ambassador-designate was also welcomed by H.E. Mr. Takehiro Shimada, Chief of Protocol. They had an amicable conversation on how to strengthen the long-standing, close and cordial relations between Thailand and Japan,...

次期大使、信任状の写しを外務事務次官に提出

 2024 年 2 月 13 日、ウィッチュ・ウェチャーチーワ大使は外務省にて島田丈裕儀典長に出迎えられ、岡野正敬外務事務次官を表敬訪問し、次期大使としての任務に就くために信任状の写しを提出しました。両者は、長年にわたる緊密な関係をさらなる地域や国際レベルでの国際情勢における新たな動きに対応すべきだと話し合いました。これに関連して、大使は(1)世界の新しい分野、特にクリーンエネルギー産業、デジタル技術、そして環境に結び付くビジネスなどにおける貿易や投資の拡大(2)人材育成を通じた結びの強化と持続可能な発展の強みの交換(3)地域及び世界規模の開発問題に関する意見交換の促進の3項目を強調しました。

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งให้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย OKANO Masataka ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
  relevance date