ค้นหา

 
Found: 7

Ambassador of Thailand welcomed Ambassador of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo

On 5 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, met with H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador of the Republic of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo. Both sides exchanged views about bilateral relations between Thailand and Honduras, as well as cooperation in the multilateral fora. Ambassador of Honduras also took this opportunity to express his appreciation ...

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Honduras to the Kingdom of Thailand with Residence in Tokyo pays a courtesy call on Ambassador

On 8 October 2020, H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Honduras to the Kingdom of Thailand with Residence in Tokyo paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Japan. Both sides discussed about the strengthening of bilateral relations between Thailand and ...
08/10/2020

Ambassador-Designate of the Republic of Honduras residence in Japan, paid a courtesy call on the Ambassador

On 18 March 2019 H.E. Mr. Alejandro Palma Cerna, Ambassador-Designate of the Republic of Honduras residence in Japan, paid a courtesy call on H.E. Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan. On 18 March 2019 H.E. Mr. Alejandro Palma Cerna, Ambassador-Designate of the Republic of Honduras residence in Japan, paid a courtesy call ...
18/03/2019

Ambassador of Thailand to Japan exchanged views over lunch with Ambassador of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo

On 29 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, and H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador of the Republic of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo, exchanged views over lunch about bilateral relations between Thailand and Honduras, as well as cooperation in the multilateral fora.
09/11/2021

Luncheon for Ambassadors accredited to Thailand with residence in Tokyo

... residence in Tokyo, including the Ambassadors of the Republic of Nicaragua, Republic of Malawi, Republic of Rwanda, Republic of Honduras, and Republic of Djibouti. On 14 October 2011, Ambassador Virasakdi Futrakul, hosted a luncheon and briefing on Thailand for ambassadors accredited to Thailand with residence in Tokyo, including the Ambassadors of the Republic of Nicaragua, Republic of Malawi, Republic of Rwanda, Republic of Honduras, and Republic of Djibouti....
27/10/2011

タイ王国兼任駐日ホンジュラス共和国大使がタイ大使を表敬訪問

2020年10月8日、タイ王国兼任駐日ホンジュラス共和国大使のエクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ閣下がシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、タイとホンジュラス共和国の二国間及び多国間協力関係の強化について協議しました。 2020年10月8日、タイ王国兼任駐日ホンジュラス共和国大使のエクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ閣下がシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、タイとホンジュラス共和国の二国間及び多国間協力関係の強化について協議しました。
08/10/2020

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต...
08/10/2020
  relevance date