ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — กลับไทย [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

... กอปรกับยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากแสดงความจำนงจะเดินทางกลับไทยในโอกาสแรก  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ... ... APR” ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ...
27/04/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2563

... กอปรกับยังมีคนไทยในญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนแสดงความจำนงจะเดินทางกลับไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วแต่ยังตกค้างอยู่ ... ... มิถุนายน 2563 - ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ...
27/05/2020
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date