ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa (บุตรชาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ ...

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย ซึ่งประกอบด้วยนาย ... ... อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศนาย Yasuhisa Shiozaki อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ นาย Koriki Jojima, นาง ...
19/07/2011

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย ซึ่งประกอบด้วย ... ... อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ นาย Yasuhisa Shiozaki อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ นาย Koriki Jojima, นาง ...
19/07/2011
  relevance date