ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — การค้า [x]

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านการค้า SME โครงการทวาย และ TPP เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายทาคายูกิ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... และภาคเกษตรกรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 3.1.1 นโยบายต่อ SME เน้นนโยบายเชิงรุก ซึ่งจะเริ่มใช้ทันทีหลัง ... ... เป็นหน่วยงานหลัก รบ.ท้องถิ่นของญี่ปุ่น สภาหอการค้าและ อก. สถาบันการเงิน Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) และ ...
30/12/2015

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... อย่างรอบด้านจึงได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 และได้เชิญชวนให้บริษัท SME ที่มีศักยภาพของจังหวัด มาลงทุนในเขตพื้นที่ ... ... กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 3.) MOU กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและ ...
01/08/2019

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... นาที นอกจากนี้ ยังมีนายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธาน SMRJ และนายโทชิยูกิ โยโคตะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน SME กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร Mizuho บรรยายเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนในไทยและแนวทางการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย ...
29/01/2014

สถานการณ์ ศก.ญี่ปุ่น ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 58

... ฝืดตัวหลังการปรับเพิ่มภาษีบริโภค แต่การฟื้นตัวของการค้าโลกจะช่วยพยุง ศก.ญป. ให้อยู่ในเชิงบวก 2. ความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับ ... ... และการสร้างการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่น นวัตกรรมของนักธุรกิจ SME (2) แผนการสร้างตลาดยุทธศาสตร์ โดยมีหัวข้อหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี ...
12/01/2016

การสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ที่กรุงโตเกียว

... การปราบปรามปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง / การส่งเสริม SME เพื่อให้ SME ญี่ปุ่นลงทุนในไทยมากขึ้น เพื่อสร้างฐาน ศก.ไทย ... ... เป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ที่มีการเคลื่อนย้ายการค้าบริการ แรงงานและการลงทุนที่เสรี โดยที่ไทยตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลาง ...
21/10/2015

Ambassador hosted a lunch for Vice-Minister of International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry of Japan

... Economy Trade and Industry. On 15 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow hosted a lunch for Mr. Takayuki Ueda, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry. On this occasion, they discussed about trade, SME, Dawei Special Economic Zone and TPP

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... โดยนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตทีี่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับนโนบาย SME ของญี่ปุ่นโดยผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... และหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลและความร่วมมือระหว่าง SME นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบนาย Hiroki Miura ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย

2014.08.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014 ที่ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ

... และมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็นถึงประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้ารวมไทย - ญี่ปุ่น และได้ชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน ... ... การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม SME ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งชาติ
29/08/2014
Pages: 1 2 Next
  relevance date