ค้นหา

 
Found: 35
Where: tags — การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [x]

Ambassador attended the Thailand Flexible Plus Roadshow in Japan

On 25 July, 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, gave a welcome speech at the “Thailand Flexible Plus Program Roadshow in Japan” event at the Imperial Hotel, Tokyo. Hosted by the Tourism Authority of Thailand, Tokyo Office, the event was aimed to introduce the Thailand ...

อัครราชทูตฯ กล่าวเปิดในงาน Japan Roadshow 2023 “Migrant & Long Stay Thailand Seminar”

... รองรับอย่างครบครัน Thailand Elite Card ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยเป็นโครงการของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยสมาชิกผู้ถือบัตร Thailand Elite Card จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายประการ เช่น การขอรับการตรวจลงตราระยะยาว การเปิดบัญชีธนาคาร ...
07/07/2023

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Thailand Flexible Plus Roadshow in Japan

... สำนักงานกรุงโตเกียว เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์บัตร Thailand Elite งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก Thailand Privilege Card พันธมิตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ YouTuber รวมประมาณ 100 คน  เอกอัครราชทูตฯ แสดงทัศนะว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะต้อนรับชาวต่างชาติ ...

Ambassador attended the Signing Ceremony of Letter of Intent between TAT and JNTO

On 18 January 2023, H.E. Mr. SingtongLapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, witnessed the signing ceremony of Letter of Intent (LOI) to promote mutual tourism between the Tourism Authority of Thailand (TAT) and the Japan National Tourism Organization (JNTO)at the Peninsula Tokyo. The LOI was signed between ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย

... information on economic and political situation in Thailand and the participants expressed views on possible cooperation between Thailand and Japan at local level. Download PDF files : เอกสารประกอบการบรรยาย สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... สำนักงานที่ปรุึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว เอกสารประกอบการบรรยาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว
30/09/2015

大使が Thailand Flexible Plus Program Roadshow in Japan に出席

 2022年7月25日、シントン・ラーピセートパン大使は帝国ホテルでタイ・プリビレッジカードの特典を宣伝するため開催されたタイ国政府観光庁東京事務所主催のThailand Flexible Plus Program Roadshow in Japanにて出席者に向けて歓迎スピーチを行いました。このイベントには、タイ国政府観光局のパートナーであるThailand Privilege Cardのメンバーや YouTuber など約 100 名が参加しました。...

2013.05.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Thai Night ณ จังหวัดฟุกุโอกะ

... เพื่อเข้าร่วมเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Importance of the bilateral relationship between Thailand and Japan” ในงาน “The Symposium on Kyushu-Thailand Mutual Tourism Exchange” ซึ่งร่วมจัดสำนักงานกระทรวงที่ดิน ... ... ฟุกุโอกะโดย และเป็นประธานในงาน “Thai Night” ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟุกุโอกะขึ้น ...
21/05/2013

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา ...
10/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับชาวญี่ปุ่น “เที่ยวทิพย์เมืองไทย” ไปกับ Amazing Thailand Virtual Flight with JAL

... เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวบินพิเศษเสมือนจริง Amazing Thailand Virtual Flight with JAL ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินแจแปนแอร์ไลน์ และท่าอากาศยานนาริตะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ...
15/05/2021

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดในงาน Amazing Thailand New Chapters

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงาน Amazing Thailand New ChaptersReception ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่โรงแรม The Prince Park Tower Tokyo เอกอัครราชทูตฯ เชื่อมั่นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ...
21/09/2022
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date