ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — การลงทุน [x]

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

... ซึ่งญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและต้องการเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ...
12/09/2017

ยุทธศาสตร์การเติบโตฉบับใหม่ (New Growth Strategy) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

... มาตรการภายในเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ ซึ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในญี่ปุ่น การเปิดรับชาวต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งบริษัทและทำงานในอาชีพคนรับใช้ภายในบ้าน ... ... ล้านล้านเยน ในขณะที่ ก.ศก.การค้า และ อก.ญี่ปุ่น (METI) ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่าหากญี่ปุ่นลดภาษีนิติบุคคลลงร้อยละ ...
03/07/2014

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... การลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวลงร้อยละ 3.4 และการลงทุนในครัวเรือนยังหดตัวลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ... ... กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date