ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ขอนแก่น [x]

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมือง Mizuho ทั้งนี้ เมือง Mizuho ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีได้นำดอก cyclamen ที่มีชื่อเสียงของเมือง ...

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... มอบให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วย ทั้งนี้ เมือง Mizuho ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2559

อัครราชทูตให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ

... เมืองมิสึโฮะได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่เมืองพี่เมืองน้องกับเทศบาลนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น เมื่อเดือน มิ.ย. 2559 และได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันมาโดยตลอด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่นได้นำคณะเดินทางเยือนเมืองมิสึโฮะระหว่างวันที่ ...
  relevance date