ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — คาวาโกเอะ [x]

Ambassador of Thailand to Japan welcomed Deputy Mayor of Kawagoe City and Chairperson of Thai Community in Saitama

On 1 June 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, welcomed Mr. KURIHARA Kaoru, Deputy Mayor of Kawagoe City, Saitama Prefecture, and Ms. Supattra Rattanasuksri, Chairperson of the Group of Thai Community in Saitama, at the Royal Thai Embassy in Tokyo. The delegation comprised of officials from Kawagoe City and members of Thai Community in Saitama. Deputy Mayor KURIHARA and Kawagoe City officials briefed about Kawagoe which is a famous tourist destination ...

大使が埼玉県川越市副市長と埼玉県在住タイ人グループ一行を歓迎

2022年6月1日、シントン・ラーピセートパン大使は、埼玉県川越市の栗原薫副市長と埼玉県在住タイ人グループ一行をお迎えして、タイ人観光客にとって重要な観光都市である川越市との文化交流や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、タイ空手代表選手をホストタウンとして受入れたなどの相互協力について話し合われました。 更に埼玉県在住タイ人グループのアドバイザーである泉田スジンダ氏によるグループ活動の報告が行われ、在日タイ人や訪日タイ人観光客へのサポート活動、及び川越市との文化交流活動に関して話し合われました。文化交流については、ソンクラーン祭りやパレードの開催、タイ料理の実演、タイ舞踊、タイ語及び日本語教育等の活動の報告がなされ、大使はこれらの活動に対し称賛の意を示し、引き続き相互のより密接な関係が築けるよう話しました。

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเมือง คาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ และประธานกลุ่มคนไทยในไซตามะ พร้อมคณะ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับนาย KURIHARA Kaoru รองนายกเทศมนตรีเมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ และนางสาวสุพัตรา รัตนสุขศรี ประธานกลุ่มคนไทยในไซตามะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองคาวาโกเอะและคณะกรรมการกลุ่มคนไทยในไซตามะ ...
  relevance date