ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — งานแสดงดอกไม้ [x] IFEX [x] องค์การตลาดเพื่อการเกษตร [x] International Flower Expo Tokyo [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน International Flower Expo Tokyo (IFEX)

... สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมตัดริบบิ้นในการเปิดงานแสดงดอกไม้ International Flower Expo Tokyo (IFEX) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ... ... งาน IFEX นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 โดยมีองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมออกคูหาในปีนี้ด้วย
  relevance date