ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ธนาคาร Mizuho [x] COVID-19 [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

... พัฒนาการที่สำคัญ  - ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการป้องกัน COVID-19 เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินลดการออกไปจับจ่ายสินค้านอกบ้านลงครึ่งหนึ่งเพื่อควบคุมจำนวนผู้คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า  ... ... บริษัทท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคาร Mizuho ธนาคาร MUFG ธนาคาร SMBC และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น ...
COVID-19
13/08/2021
  relevance date