ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ธนาคาร Mizuho [x]

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร Mizuho บรรยายเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนในไทยและแนวทางการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย ... ... เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมสัมมนา Thai Business Seminar ของ Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ) ที่ Keidanren Kaikan ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO ...
29/01/2014

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 ธนาคาร Mizuho ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ... ... จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน ...
17/10/2018

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (Keidanren) ประมาณ 40 ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ... ... รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho
30/07/2019
  relevance date