ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — นายกเทศมนตรี [x] ขอนแก่น [x]

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีได้นำดอก cyclamen ที่มีชื่อเสียงของเมือง Mizuho มอบให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับนาย SUGIURA Hiroyuki นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2559

อัครราชทูตให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายฮิโรยูกิ ซูกิอุระ นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ เยือนสถานเอกอัครราชทูต ... ... เมืองมิสึโฮะได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่เมืองพี่เมืองน้องกับเทศบาลนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น เมื่อเดือน มิ.ย. 2559 และได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันมาโดยตลอด ...
  relevance date