ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — นายกเทศมนตรี [x] นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho [x]

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นาย SUGIURA Hiroyuki นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมือง ...

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับนาย SUGIURA Hiroyuki นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมือง ...
  relevance date