ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — บทบาทนักการทูตฯ [x]

นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

... พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) จำนวน 140 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ... ... ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษา บรรยายและตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทนักการทูตฯ และภารกิจของสถานทูต ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตได้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารไทยอีกด้วย
  relevance date