ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — บริการด้านกงสุล [x]

คำแนะนำการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เปิดทำการหรือไม่? ตอบ: สถานเอกอัครราชทูตฯเปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการอย่างไรก็ตาม ... ... ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอรับรองเอกสาร (นินโช) ได้ที่ http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/ 5. ถาม: ต้องการทำหนังสือเดินทาง ต้องทำอย่างไร?...
01/11/2020
  relevance date