ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — บริษัท Komeri [x]

ผู้บริหารบริษัท Komeri เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นาย Yuichiro Sasage ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Komeri และนาย Tadashi Tanabe คณะกรรมการด้านต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ...
24/05/2019
  relevance date