ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — บ้านปู [x]

Ambassador held a discussion with President of Banpu Japan

... branch does not engage only in the energy production but also extend its business into the smart city projects, for example, the largest solar carport and AI electric vehicle charging station and so on. Both sides also exchanged information about the 4th ASEAN-Japan Smart City Network High-Level Meeting in Fukushima this December whereby high-level representatives from Thailand will be invited. They also discussed a diplomatic field trip in Fukushima in November, which will be organised by the Ministry ...

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับประธานบริษัท Banpu Japan

... สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ AI เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ASEAN – Japan Smart City Network High – Level Meeting ครั้งที่ 4 ในเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดฟูกูชิมะ ซึ่งญี่ปุ่นจะเชิญผู้แทนระดับสูงจากประเทศไทยเข้าร่วม ...
  relevance date