ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ [x] ศาลเจ้าอิเสะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ

... ได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและ จ. มิเอะ โดยมีศูนย์ Mie-Thailand Innovation Center ณ สถาบันอาหาร เป็นตัวเชื่อมโยง เมื่อวันที่ ... ... มิเอะได้พาเอกอัครราชทูตฯ และคณะ เข้าสักการะศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine) ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญอย่างมากกับประเทศญี่ปุ่น
  relevance date