ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — พวงมาลัย [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ...
05/06/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 7

... เมืองเซนได ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิ.ย. 2562 ซึ่งในปีนี้สถานทูตได้จัดกิจกรรม workshop ร้อยพวงมาลัย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่น และจัดให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15

... เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพไปสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีการจัด workshop สอนประดิษฐ์พวงมาลัยซึ่งได้รับความสนใจากผู้เข้าชมงานมากมาย ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์คุณภาพส่งออกผลไม้ไทย ...
  relevance date