ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ [x] Nikkei Culture [x]

คณะทัวร์นิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... และเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนจากไทยและญี่ปุ่น โดยคุณ Ayumi Harada ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู รวมทั้งได้ชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยและรับประทานอาหารว่างแบบไทย ... ... ได้ให้การต้อนรับคณะทัวร์นิทรรศการไทย Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดโดยบริษัท Nikkei Culture จำกัด โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ ...
  relevance date