ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — มิซูโฮะ [x] Mizuho [x]

Mayor of Mizuho visited the Embassy.

On 8 December 2022, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister-Counsellor of the Royal Thai Embassy, welcomed Mr. SUGIURA Hiroyuki, Mayor of Mizuho Town, Tokyo. Both sides exchanged views on promoting friendly relations between Thailand and Mizuho Town. At this cordial meeting, the Mayor also presented cyclamen flower, a famous produce of the town, to the Embassy in the occasion of New Year ...

นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ธันวาคม 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับนาย SUGIURA Hiroyuki นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมือง ...

東京都瑞穂町長が大使館を訪問

2022年12月8日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は東京都瑞穂町の杉浦裕之町長の大使館訪問を歓迎し、タイと瑞穂町との良好な関係促進について意見交換を行いました。瑞穂町は、2016年6月にタイ王国コンケン県コンケン市と友好交流に関する覚書を締結しており、これまでにも様々な交流を推進してきました。 瑞穂町はシクラメン栽培産地として知られており、新年を迎えるにあたり町長から大使館にシクラメンが贈呈されました。
  relevance date