ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ยุวเกษตร [x] เยาวชนเกษตรไทย [x]

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ใช้หุ่นยนต์ โดรน และ GPS เป็นต้น การที่ยุวเกษตรไทยได้มีโอกาสมาทำการเกษตรและอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น... ... จะเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศไทยได้ อนึ่ง โครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น... ... Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ภายใต้โครงการ The ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan เปิดโอกาสให้ทุนแก่เยาวชนเกษตรจากประเทศไทย...
  relevance date