ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — รมช. กต. [x] SEARP [x]

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี

....วีระศักดิ์ ฟูตระกูล นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ รมช. วีระศักดิ์ ฯ ได้หารือทวิภาคีกับ รมช. กต. Hyun Cho แห่งเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ OECD SEARP เนื่องจากประเทศไทยและเกาหลีใต้จะเป็นประธานร่วมโครงการ SEARP ต่อไป
08/03/2018

OECD東南アジア地域プログラム閣僚会合

2018年3月8日、日本が開催国となり、経済協力開発機構東南アジア地域プログラム閣僚会合(OECD SEARP)が東京で開催されました。タイからはウィラサック・フートラクン外務副大臣がタイ代表団と共に会議に出席し、東南アジア地域の開発、統合、格差是正に関する協力について協議しました。 ...
08/03/2018

OECD東南アジア地域プログラムの共同議長国が交代

2018年3月8日、OECD東南アジア地域プログラムの共同議長国が、日本とインドネシアからタイと韓国に交代しました。同プログラムにおける協力は、ASEAN各国の開発をさらに促進し、格差是正、統合を推進します。 2018年3月8日、OECD東南アジア地域プログラムの共同議長国が、日本とインドネシアからタイと韓国に交代しました。同プログラムにおける協力は、ASEAN各国の開発をさらに促進し、格差是正、統合を推進します。
08/03/2018

ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้ประเทศไทยและเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้แก่ประเทศไทยและเกาหลีใต้ โดยความร่วมมือในกรอบนี้จะส่งเสริมการพัฒนาของประเทศในอาเซียนให้ทั่วถึงมากขึ้น...
08/03/2018
  relevance date